CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ACH

Công nghệ tiên tiến - Hạ giá thành xây dựng

Ts Nguyễn Xuân Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng ACH được cấp
BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
theo quyết định số 3003/QĐ-SHTT ngày 23/02/2010 của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết »

vstar